Penis Eğrilikleri

Penis Eğrilikleri “penil kordi”, “doğumsal penis eğriliği” veya “konjenital penil kurvatür” olarak adlandırılan, penis başının penis başı ve şaftının birleştiği yerde aşağı veya yukarı doğru kıvrıldığı bir durumdur. Eğrilik daha çok ereksiyon sırasında belirginleşir, ancak ereksiyon hali olmadığı durumlarda da penis başı düzleşmeye karşı direnç gösterir.“penil kordi”, “doğumsal penis eğriliği” veya “konjenital penil kurvatür” olarak adlandırılan, penis başının penis başı ve şaftının birleştiği yerde aşağı veya yukarı doğru kıvrıldığı bir durumdur.

Eğrilik daha çok ereksiyon sırasında belirginleşir, ancak ereksiyon hali olmadığı durumlarda da penis başı düzleşmeye karşı direnç gösterir. Eğrilik, hepsinde olmasa da sıklıkla hipospadiasa eşlik eder. Hipospadias ile birlikte olunca daha erken tespit edilir. Hipospadias olmadan olan penis eğrilikleri daha zor fark edilirler, bu hastalık “chordee without hypospadias” (hipospadias olmadan kordi) olarak tanımlanır ve erişkin yaşa gelinceye kadar fark edilemeyebilirler.

penis-egriligi

penil-egrilik

Penis Eğriliği Nedir?

Penis eğriliği genellikle nedeni bilinmeyen ve doğuştan bir anomali olarak kabul edilir. Penis başının eğri olmasıyla ifade edilir. Anne karnındayken gelişiminin erken aşamalarında penis aşağı doğru eğimli iken, gebeliğin 20-25. haftasında penis düzelir. Eğriliğin bu haftalarda penis gelişimin durmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Anne karnında penis gelişimindeki anormallikten dolayı ortaya çıkar. Görülme sıklığı 1000 canlı doğumda 2’dir. Çoğunlukla hipospadias (idrar deliğinin normalden daha aşağıda olması) hastalığı ile birliktedir.

Penis Eğriliği Belirtileri

Penis eğriliği fiziki muayene ile belli olmaktadır. Doğuştan penis eğriliği olan hastalarda ereksiyon sırasında eğrilik fark edilmektedir. Doğuştan olmayan, ileri yaşta görülen penis eğriliği sorununda peniste ağrı belirtisi görülür. Akut dönem ve kronik dönem olarak iki dönemde ortaya çıkabilir. Akut dönemdeki penis eğriliğinde plak oluşumu başlar ve ereksiyon sırasında ağrı görülür. 12 ayı geçen bu durum sonradan kronik döneme geçilir. Kronikleşen penis eğriliğinde peniste şekil bozukluğu ortaya çıkar. Hem akut hem kronik dönemde penis üzerinde plaklar ele gelir. Kronik dönemde artık hastalık ilerlediyse, ereksiyon kaybı ortaya çıkabilir.

 • Peniste ciddi bir eğrilik,
 • Ereksiyon sırasında ağrı,
 • Penis boyunun küçülmesi,
 • Cinsel ilişkide zorluk,
 • Penis gövdesinde sert dokular,
 • Sertleşme yani ereksiyonda zorlanma belirtileri görülebilir.

Penis Eğrilikleri Nedenleri Nelerdir?

Penis eğrilikleri oluşma nedenleri açısından farklılık göstermektedir, yaygın görülen penis eğriliği nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Penisi oluşturan korpusların normal boyutta olmasına karşın derinin üretra ile sıkı yapışık olması.
 • Üretrayı çevreleyen dokularda (Buck fasyası veya dartos) doğumsal olarak fibrozis ve kontraktürlerin olması,
 • Korpusların uzunluğunun, üretranın uzunluğu ile ilişkili olarak orantısız büyük olması
 • Kısa ve fibrotik bir üretranın varlığı peniste ventral kurvatüre (öne doğru eğriliğe) yol açan belli başlı nedenlerken;
 • Her iki korpusun birbirleriyle olan orantısızlığı ise sağ veya sola doğru olan lateral kurvatürlerin nedenidir.

Penis eğriliği neden olur sorusu, penis eğriliği olan kişilerin merak ettiği bir konudur. Penis eğriliği olan çocuklar, eğrilik ve/veya dönüklük (torsiyon) derecesi ve yönü ile hipospadias, üretranın gelişimi ve inmemiş testis gibi diğer genital anomaliler açısından değerlendirilmelidir. Eğriliğin derecesi, muayene sırasında ereksiyon halindeyken en iyi şekilde değerlendirilebilir; Ne yazık ki bazen bu durum sağlanamayabilir. Hastalar tarafından çekilen ve eğriliği belgeleyen ereksiyon halindeki penisin fotoğrafları da hekimlere yardımcı olmaktadır. Bu fotoğraflar üzerinde eğriliğin açısı ölçülebilir.

Penis Eğriliği Nasıl Düzeltilir?

Penis eğriliğinde çoğu kurvatür, hafif derecede ve klinik olarak anlamsızdır. Bunların % 50’si ventral (öne doğru), % 25’i lateral (sağa veya sola, sol daha sık) eğrilik, % 20’si öne ve yanlara birlikte ve % 5’i de dorsal (geriye doğru) eğrilik şeklindedir. Bu hastalar, genellikle ergenlik çağa geldiklerinde ereksiyon sırasında penisteki eğriliğin farkına varmaya başlarlar. Eğriliğin derecesi çok önemlidir. Yaklaşık 30 dereceye kadar olan penis eğrilikleri genellikle bulgu vermez ve tedavi edilmeleri gerekmeyebilir. Ancak 30 dereceden daha fazla olan eğrilikler cinsel ilişkiye girmede zorlanma ve cinsel ilişki esnasında ağrıya yol açabilirler. İleri derecede eğriliği olan hastalarda cinsel ilişki esnasında penis kırılmaları görülebileceği gibi hastada psikolojik rahatsızlıklara da yol açabilir. Bazı hastalar eğriliğin derecesi düşük olsa da sadece kozmetik nedenle doktora başvururlar. Penis eğriliği tedavisi ameliyatla düzeltilebilir.

Penis Eğriliği Risk Faktörleri

Penis eğriliği risk faktörleri çeşitlidir. Genetik yatkınlığın olması, embriyonik gelişim anomalileri, penis bölgesinde travma, hormonal faktörlerin etkisi, Peyronie dışı hastalıklar örneğin bağ dokusu hastalıkları penis eğriliğine neden olabilir. Ayrıca yaşla birlikte penis eğriliğinin fark edilmesi artar. Risk faktörleri kişiden kişiye farklılık gösterir ve risk faktörlerinden birine sahip olmak penis eğriliğinin kesinlikle oluşacağını göstermez.

Penis Eğriliğinin Sonuçları

Penis eğriliği eğriliğin ne kadar olduğuna bağlı olarak kişinin yaşamına etki eder. Hafif eğrilikler çoğu zaman kişinin yaşamını etkilemez. Ancak eğriliğin fazla olduğu durumlar kişinin gündelik yaşamında bile etki edebilir. Hem psikolojik hem fiziksel sonuçlar doğurabilir. Kişiye fiziksel rahatsızlık verebilir, cinsel işlev sorunlarına neden olabilir, özgüven sorunlarına yol açabilir, ilişkisel sorunlara neden olmakla birlikte cinsel tatminsizliğe de yol açabilir. Bu durumlarda penis eğriliğinin tedavisinin yanı sıra psikolojik destek alınması da gerekebilir.

Penis Eğriliği Tedavisi

Penis eğriliği tedavisinde ilk olarak izleme ve gözlem yapılır. Özellikle çocuklarda görülen penis eğriliği için izleme yöntemi çokça kullanılır. Ergenlik döneminde penis gelişim sağlayacağı için tedavi için ergenlik döneminin geçmesi beklenir. Penis gelişimini tamamladığında hala eğrilik varsa cerrahi müdahale sağlanır. Yetişkinlerde görülen penis eğriliği için öncelikle ilaç tedavisine başlanabilir. İlaç tedavisi ile belirtilerin azaltılması sağlanabilir. Son adım olarak ise cerrahi müdahale sağlanarak eğrilik düzeltilir.

Penis eğriliğinin başlıca tedavisi bebeklik döneminde genellikle bir pediatrik ürolog tarafından yapılan ameliyattır. Ameliyat için tercih edilen zaman aralığı 6-18 aydır (bebek emeklemeden ve yürümeye başlamadan önce operasyonun yapılması genellikle postop dönemde ailelere konfor sağlar). Genellikle düzeltme operasyonları yüz güldürücüdür ve aile ile hastaların tatmin olma oranı yaklaşık %90 ve üzerindedir. Bazı ağır kordilerde ameliyat sonrası 5-10 derece kordinin devam etmesi olasıdır ve çok önemli bir durum değildir, çünkü sağlık açısından herhangi bir sorun teşkil etmez. Ancak ilerleyen dönemlerde kozmetik ve psikolojik sorun oluşturacak olursa ikinci bir operasyon her zaman mümkündür. Kısaca kordinin derecesi operasyon kararı vermede etkilidir.

Penis Eğriliği Ameliyatı

Penis eğriliği ameliyatında genellikle Nesbit cerrahisi uygulanır ve bu ameliyatta eğriliği düzeltmek amacıyla penisin uzun tarafından minik bir doku çıkarılır. Buradaki amaç kısa taraftaki sağlam doku ile denge kurmaktır. Ameliyat sonrası dönemde her cerrahi işlem sonrasında peniste şişlik ve ağrı görülebilir. Ancak bunlar geçici ve basit komplikasyonlardır, birkaç hafta içerisinde normale dönerler.

Penis Eğriliği Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Penis eğriliği ameliyatında penis kökü bir lastikle boğulur, penis cildi sünnet hattından kesilerek köküne kadar soyulur. Daha sonra penis suni yolla erekte edilerek eğriliğin yeri ve şiddeti belirlenir. Yine eğriliğin yeri ve şiddetine göre değişen çeşitli ameliyat teknikleri uygulanabilir. En sık kullanılan eğriliğin aksi istikametteki erektil dokuya kalıcı iplerle bükme dikişleri atmak yöntemidir. Ancak gerektiği takdirde vücudun başka yerlerinden alınacak dokular (deri, damar) ile yama da yapılabilir. Gereken işlemler yapıldıktan sonra eğriliğin düzelip düzelmediği kontrol edilir. İstenen düzelme sağlandıysa ve hasta sünnetsizse sünnet işlemi yapılır, sünnetliyse penis cildi uygun şekilde kapatılarak işleme son verilir.

Ağır derecede kordisi olan (ileri derecede eğrilik) ve üretranın kısa olduğu hastalarda üretranın ortadan ikiye kesilmesi gerekebilir. Bu durumda işeme deliğinin normal yerine getirilmesi için vücudun farklı yerlerinden (kol veya uyluk derisi, ağız içinden, mesaneden, testis torbasındaki fasyalardan) doku alınması gerekebilir. Mümkünse yeni bir üretral kanal oluşturularak üretral kateter konur ve operasyon tamamlanır. Dokunun olgunlaşmasının gerektiği ya da kanalın ağzının normal yerden çok uzak olduğu olgularda alınan doku penise yerleştirilerek olgunlaşma beklenir, asıl düzeltme işlemi ise daha sonraki bir tarihe (yaklaşık altı ay sonrasına) ertelenebilir. Çok ileri kurvatür olgularında ise üç seanslı ameliyat yapılabilir (STAC, STAG ve TIP operasyonları) ve her operasyon arası yaklaşık 6 ay sürer.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

eriskin-hastalarda-hipospadias

Erişkin Hastalarda Hipospadias

Erişkin hastalarda hipospadias, genellikle bebeklik veya çocukluk döneminde fark edil…

Devamını Oku
penis-egriligi-ameliyati

Penis Eğriliği Ameliyatı

Penis eğriliği ameliyatı penis eğriliği problemini ortadan kaldırmak için uygulanan c…

Devamını Oku
cocuklarda-gomuk-penis

Çocuklarda Gömük Penis

Çocuklarda gömük penis ya da gömülü penis doğuştan gelen ya da sonradan oluşan bir du…

Devamını Oku
   İzmir Şube
İstanbul Şube
Fiyat Al