Penil Torsiyon

Penil torsiyon, penisin uzun ekseni etrafındaki rotasyon anomalisidir. Hipospadias ve kordi gibi penil anomaliler ile birlikte veya izole olabilir. Doğumsal veya penise uygulanan cerrahiye bağlı oluşabilir. Torsiyon derecesine göre hafif (<45 derece), orta (45-90 derece), ağır (>90) derece olarak sınıflandırılır. Torsiyon derecesi ve ek anomali varlığına göre uygulanan cerrahi yöntem değişiklik gösterir. Cinsel işlev bozukluğu/kısırlık nedeniyle değerlendirilen yetişkin erkeklerle yapılan bir ankette, hastaların %12'sinde penis torsiyonu saptanmıştır, çocuklarda ise görülme sıklığı yaklaşık %20’dir. Cerrahi gerektirenlerin görülme sıklığı ise %2’dir.

Penil Torsiyon Nedir?

Konjenital izole penil torsiyon penis gelişimi sürecinde oluşan şekil bozukluğudur. Penis gelişimi sürecinde penis gövdesi ile üzerini saran dartos zarı ve cilt arasındaki uyumsuzluğun doğumsal penil torsiyona sebep olduğu düşünülmektedir. Raphe (orta hat çizgisi, iki testisin tam ortasından geçer) rotasyon olan tarafa doğru spiral şeklinde dönmüştür.

Çoğu zaman kordi (penis eğriliği) veya hipospadias gibi diğer penis veya üretra anomalileriyle ilişkilidir. Genelde çocuklarda şikayete yol açmaz sünnet isteğiyle başvuran çocuklarda tesadüfen saptanır. Genelde sünnet yapılırken veya genel anestezi ile yapılan operasyonla penil torsiyon da giderilir.

Penil Torsiyon Belirtileri Nelerdir?

Penil torsiyon belirtilerinde; penis dönüktür ve dönüklük genellikle saat yönünün tersinedir, sol tarafa daha yaygındır. Yapılan çalışmalarda izole penil torsiyonun herhangi bir şikayete neden olmadığı, genellikle ebeveynlerin ileride cinsel fonksiyon bozukluğuna sebep olabileceği kaygısı ile penil torsiyonu düzelttirmek istedikleri belirtilmiştir. Son zamanlarda en sık başvuru sebepleri sünnet isteği, ailelerin durumu farketmesi ve özellikle okul çağı çocuklarında yan doğru işemedir. Ebeveynlerin söylemekten kaçındığı penis eğriliği ve yana doğru işeme şikayeti cerrahi düzeltmeyi gerektiren bir durumdur.

Penil Torsiyon Tedavisi

Penil torsiyonların düzeltilmesi için çok sayıda cerrahi teknik vardır. Hafif izole penil torsiyonların düzeltilmesi için sünnet ve basit cilt hizalamasının yeterli olduğu, fakat orta ve ileri derece torsiyonlar ile ek anomalilerin eşlik ettiği torsiyonlar için ileri cerrahi tekniklerle düzeltme gereklidir. Yalnız unutulmaması gereken uygulanan cerrahi yöntem ne kadar kompleks ise komplikasyon gelişme oranı o kadar yüksek olur.

Son yıllarda izole penil torsiyon onarımı için basit ve uygulama kolaylığı nedeniyle degloving (Penis derisini soyma) ve yeniden cilt hizalama yöntemi tercih edilmektedir. Bu teknikte penoskrotal seviyeye kadar yapılan degloving penil şaft ile cilt arasındaki bağlantının kesilmesini sağlar. Penil şaftın ciltten ayrılması ile penil torsiyon kısmen düzelir, kalan torsiyon yeniden hizalama ile düzeltilebilir. Ancak torsiyon derecesi fazla olan hastalarda yeniden hizalama yaparken rapheyi orta hata getirmek zordur. Rapheyi orta hatta getirmeye çalışmak laterale konumlanmış raphe ve cildin penil şaftı tekrar torsiyone etmesine sebep olur. Bunun için özellikle ileri derece torsiyonlarda ek cerrahi işlem veya daha invaziv yöntemlere başvurulmaktadır. Hastaların çoğunda 45-90 derece arasındaki torsiyonların %75’i degloving-cilt hizalamasi ile düzeltebilirken %25’inde dartos flebine ihtiyaç duyulur, 90 dereceden fazla torsiyonu olan hastaların ise %86’sında torsiyonu düzeltmek için dartos flebine ihtiyaç duyulur ve kısaca dartos flep prosedürüne duyulan ihtiyaç torsiyon derecesi ile doğru orantılı olduğu söylenebilir.

Bazı cerrahlar ise ek invaziv yöntemler yerine penoskrotal seviyeye kadar olan deglovingden sonra serbestlenen ve kısmen düzelen torsiyon, raphe konumlandığı yerinde bırakılarak düzeltilebilmektedir. Rapheyi orta hata getirmek için zorlama yapılmamaktadır.

Penil Torsiyon Tedavisi Sonrası

Ameliyat sonrası en sık görülen sorunlar ise torsiyonun tekrarlaması ya da eskiye nazaran daha az derecede devam etmesi, kanama, hematom, ekimozdur. Raphe çizgisinin laterale doğru bakması sorun değildir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

eriskin-hastalarda-hipospadias

Erişkin Hastalarda Hipospadias

Erişkin hastalarda hipospadias, genellikle bebeklik veya çocukluk döneminde fark edil…

Devamını Oku
penis-egriligi-ameliyati

Penis Eğriliği Ameliyatı

Penis eğriliği ameliyatı penis eğriliği problemini ortadan kaldırmak için uygulanan c…

Devamını Oku
hipospadias-nedir

Hipospadias Nedir?

Hipospadias, erkeklerde doğuştan görülen bir ürolojik anomalidir. İdrar yolunun yani …

Devamını Oku
   İzmir Şube
İstanbul Şube
Fiyat Al