Çocuk Ürolojisi

Çocuk Ürolojisi anne karnından başlayarak 18 yaşına kadar olan çocukların böbrek, idrar yolları, penis, testis ve genital bölge hastalıklarının önlenmesi, teşhisi ve tedavisi ile ilgilenen bir tıpta uzmanlık dalıdır.

Çocuk Ürolojisi Kapsamında Hangi Hastalıklar Yer Almaktadır?

Böbrek ve Üst İdrar Yolları Hastalıkları

 • Anne karnında tespit edilen hidronefroz (böbrek büyümesi)
 • Böbreğin yokluğu ya da gelişme geriliği
 • Multikistik böbrek
 • Çift toplayıcı sistem
 • Polikistik böbrek
 • Atnalı böbrek
 • Pelviüreterik bileşke tıkanıklığı
 • Üreterosel
 • Ektepik Üreter

Alt İdrar Yolları Hastalıkları

 • Mesane ekstrofisi
 • Vezikoüreteral reflü (idrarın mesaneden üretere geri kaçması)
 • Üreterovezikal bileşke darlığı 
 • Mesane divertikülü
 • Üretral valv 
 • Üretra darlıkları, divertikülü, duplikasyonu
 • Kloakal anomaliler

Penis Anomalileri

 • Hipospadias (Yarım sünnet, idrar deliğinin penisin alt yüzüne açılması)
 • Epispadias (İdrar deliğinin penisin üst yüzüne açılması) 
 • Fimozis (Sünnet derisi darlığı)
 • Buried penis (Gömülü penis)
 • Penoskrotal web
 • Penisin gelişimsel anomalileri (kordi vb)

cocuk-urolojisi

cocuk-urolojisi-hastaliklari

Testis ve Skrotum Anomalileri

 • İnmemiş testis
 • Testis torsiyonu
 • Hidrosel (su fıtığı)
 1. İnguinal Herni (Kasık Fıtığı)
 2. Varikosel (Testisin Damarlarında Genişleme)
 3. Kız Çocuklarında Yumurtalık (Over) Kistleri ve Genital Anomaliler
 4. Cinsel Gelişim Bozuklukları
 5. İşeme Bozuklukları (İnkontinans, Uykuda İşeme, İdrar Kaçırma)
 6. İdrar Yolu Enfeksiyonları, Hematüri (İdrardan Kan Gelmesi)
 7. Epididimoorşit (Testis ve eklerinin iltihapları)
 8. Böbrek, Üreter, Testis ve Genital Bölgeyi ilgilendiren her türlü travma
 9. Böbrek, Böbreküstü Bezi, Mesane, Testis ve Over Tümörleri
 10. Böbrek ve İdrar Yolu Taş Hastalıkları
 11. Sünnet ve Sünnet Komplikasyonları

Etik Çocuk Cerrahisi kliniği Çocuk Ürolojisi kapsamındaki hastalıkların tedavisinde aşağıdaki yöntemleri uygulamaktadır:

 • Açık cerrahi
 • Laparoskopik Cerrahi
 • Endoskopik Cerrahi
   İzmir Şube
İstanbul Şube
Fiyat Al